Văn Hóa Barbecue Garden

Văn Hóa Barbecue Garden (03/12/2013)

Tại gia đình Barbecue Garden, chúng tôi luôn xem việc phát triển con người là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Nhân viên được cam kết làm việc trong một môi trường cởi mở, chuyên nghiệp, trong không khí hòa hợp của gia đình Barbecue Garden, các thành viên cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ và cùng nhau thành công.

 

 

 

staff

Đặt Bàn

“After 5PM (for same day), please call:
135A NKKN Q1: +8428 3823 3340”

Thông tin cần thiết

cac mon nuong mon nuong nha hang nuong nha hang ngon to chuc sinh nhat quan an ngon am thuc sai gon